Политика приватности

Ово обавештење о обради података о личности корисника (у даљем тексту: Обавештење) садржи информације за кориснике интернет сајта knjige.kozikas.rs (у даљем тексту: Сервис) о томе како Козикас обрађује Ваше податке о личности у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.Гласник РС“ бр.87/2018)(ЗЗПЛ).

  • Наши контакт подаци

Сервис представља услугу информационог друштва коју пружа Козикас д.о.о., Ђорђа Рајковића 4, 21101 Нови Сад, Република Србија, матични број: 21348325, ПИБ: 110421480 (у даљем тексту: Козикас).

Уколико имате било каква питања у вези са заштитом података о личности, можете нас контактирати на телефон: +381 64 4629737 или е-адреса: kozikas@sneg.rs

  • Сврха обраде, период и подаци које обрађујемо

Претежан део наше обраде личних података се јавља у процесу наручивања књига. Подаци које најчешће обрађујемо су име и презиме, е-адреса, број телефона, адреса и адреса за испоруку књига.

Све податке које тражимо од вас, прикупљамо за тачно одређену сврху, о чему ћете увек бити јасно обавештени.

Основне сврхе прикупљања и обраде података јесу омогућавање купопродаје књига.

Ваше податке о личности чувамо за време колико је потребно ради остварења конкретне сврхе, или пак до момента опозива датог пристанка, односно до истека временског периода на који сте нам дали пристанак за обраду, након чега се подаци бришу или се чине непрепознатљивим. Податке које нам остављате приликом регистрације чувамо до деактивације вашег корисничког налога.

Изузетно, ваше податке можемо чувати и након повлачења пристанка или испуњења сврхе, у ситуацијама када је то неопходно ради извршења наше законске обавезе или ради подношења, остваривања или одбране правног захтева.

Обрађујемо личне податке да би корисницима омогућили услугу и функционалности које нуди Сервис, да би измерили употребу и унапредили Сервис, заштитили кориснике и омогућили им неометано коришћење сајта уз пружање подршке корисничког сектора.

  • Легитимни интерес

Како бисмо остварили нашу пословну сврху, обрађујемо ваше личне податке на основу легитимног интереса. Наравно, то радимо само уколико ваш интерес или ваша основна права и слободе не претежу над нашим легитимним интересом. Легитимни интерес користимо како бисмо:

* дијагностиковали техничке проблеме са Сервисом;
* одржавали ваш кориснички налог, одговорили на ваше захтеве и могуће притужбе;
* боље разумели вас као кориснике кроз ваше понашање, ваша интересовања и ваше склоности;
* заштитили наше пословање и пружили подршку нашим корисницима;
* тестирали и развијали нове производе и услуге и како бисмо побољшали постојеће.
* идентификовали и заштитили кориснике Сервиса и сам Сервис од преваре или нелегалних активности

Употребом Сервиса слажете се да одређени запослени у Сервису могу да вас контактирају на основу ваших контакт података које сте обезбедили како би вас упозорили на одређене неправилности у случају да постоји сумња да се одређене преварантске или нелегалне активности (нпр. хакерски напади, преузимање налога, слање неприкладних фајлова, спам и слично) покушавају над налогом корисника да би га заштитили од нежељених последица. Основ обраде јесте наш легитимни интерес као власника Сервиса. У сврху заштите Сервиса, обрађују се подаци: понашање на сајту (претходне претраге), ИП адреса, информација о приступном уређају, претраживачу и оперативном систему и слично.

  • Пренос личних података у друге државе

Поједини обрађивачи који могу да приступе личним подацима, имају седиште у страним земљама, и то пре свега у државама чланицама ЕУ односно у државама чланицама Конвенције Савета Европе 108. Изношење података у ове државе се врши на основу подразумеваног нивоа примерене заштите личних података у тим земљама, у складу са законом.

Уколико поједини обрађивачи имају седиште изван горе поменуте групе земаља, изношење података би било могуће искључиво уз примену одредби члана 65. ЗЗПЛ којим се регулише пренос уз примену одговарајућих мера заштите.

  • Ваша права у вези са личним подацима које обрађујемо

1) ТРАНСПАРЕНТНОСТ: Када нам остављате личне податке, транспарентно ћемо вас обавестити о сврси за који су нам одређени подаци потребни, ко користи ове податке, те ћемо вам пружити све остале информације релевантне за обраду ваших података (ово право је испуњено давањем на увид овог Обавештења).

2) ПРАВО НА УВИД: Имате право да будете обавештени о томе да ли обрађујемо ваше податке о личности, те уколико их обрађујемо, имате право по основу извршеног увида да захтевате исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде.

Уколико ваше личне податке ми обрађујемо као руковаоци – имате право од нас да добијете све информације о предметној обради.

3) ПРАВО НА ИСПРАВКУ, ДОПУНУ И АЖУРИРАЊЕ: Подаци који се обрађују треба да буду тачни и потпуни.

Имате право да се ваши нетачни лични подаци без непотребног одлагања исправе, односно непотпуни подаци допуне.

4) ПРАВО НА БРИСАЊЕ: Имате право да ваши лични подаци буду обрисани у складу са ЗЗПЛ.

Уколико је неопходно да и даље вршимо обраду како би извршили своје законске обавезе (нпр. Закон о рачуноводству и слично) или ради подношења, остваривања или одбране правног захтева, избрисаћемо само део података који нам више нису неопходни.

ВАЖНО: Уколико захтевате право на брисање ваших личних података и брисање вашег корисничког налога, са истом адресом нећете више бити у могућности да региструјете налог.

5) ПРАВО НА ПРЕНОСИВОСТ: Уколико желите од нас (1) да добијете у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику личне податке које сте нам доставили приликом регистрације или (2) да пренесемо другом руковаоцу личне податке које сте нам доставили као руковаоцу, имате право да то тражите од нас, под условом да је обрада заснована на пристанку или уговору и да се обрада врши аутоматизованим путем.

6) ПРАВО НА ОГРАНИЧЕЊЕ ОБРАДЕ: Имате право да тражите ограничење обраде ваших личних података у одређеним ситуацијама.

7) ПРАВО НА ПРИГОВОР: Имате право да поднесете приговор на обраду ваших података о личности која се врши на основу легитимног интереса. Имате право да поднесете приговор на обраду ваших података о личности која се врши на основу легитимног интереса.

8) ПРАВО НА ОБРАЋАЊЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ: право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности – Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е-адреса: office@poverenik.rs.

9) СВА ДРУГА ПРАВА ПРЕДВИЂЕНА ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ: Лице на које се подаци односе може своја права остварити упућивањем захтева на маил адресу: kozikas@sneg.rs

Поводом остваривања горе наведених захтева, Козикас ће вам пружити све неопходне додатне информације, као и помоћ, у складу са условима и на начин прописан важећим ЗЗПЛ.

Ваша права можете да остварите слањем захтева на следећу е-маил адресу kozikas@sneg.rs

На ваш захтев одговорићемо у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Уколико је ваш захтев очигледно неоснован или се учестало понавља, можемо да га одбијемо или да наплатимо трошкове за његово остваривање. Сматра се да је учестало понављање када нам се обратите са захтевом за остварење неког од права више од једног пута у једној години. Уколико нам се обратите два или више пута у току једне године за исто право, одговорићемо на ваш захтев само уколико имате оправдан разлог.

  • Пристанак и опозив пристанка

Уколико сте нам дали пристанак за обраду, можете га опозвати у било ком тренутку. У случају да опозовете пристанак, престајемо са даљом обрадом ваших личних података и бришемо те личне податке у најдужем року од 90 дана од дана када сте послали опозив пристанка. Опозив пристанка је бесплатан и можете да га проследите на следећу е-маил адресу kozikas@sneg.rs.