Козикас д.о.о.
Ђорђа Бешлина 2, 21101 Нови Сад
телефон: +381 64 9865151
е-адреса: office@kozikas.rs