О нама

  • Издајемо посебне књиге. Пре свега издајемо књиге пољских аутора, за децу и за одрасле.
  • Волимо традицију али и све што је иновативно. Показаћемо Вам и класику и савремени стил дечије литературе.
  • Бирамо добар текст и леп графички приказ. Бирамо све што је лепо, мудро и корисно.
  • Продајемо књиге енглеског издавача Usborn.
издаваштво
продаја
илустрација

Издања у припреми

Књиге које ћете ускоро заволети.

Новости на сајту

Будите у контакту са нама, пратите новости, учествујте у конкурсима, остварите попусте на куповину књига.
све новости

Контакт

Слободно нас контактирајте, ми одговарамо на све поруке. Проверите :)
адреса
Ђорђа Бешлина 2 Нови Сад, Србија
контакт
Е-адреса: office@kozikas.rs Телефон: +381 64 9865151